--Velkommen til de Tre ferme !
 


"3 ferme"
er en kvartett bestående av tre sangere og en pianist.
Vi serverer sjelfull musikk hentet fra populærmusikkens
mange stilarter, med hovedvekt på soul, blues, jazz og pop.

Jubileumsåret 2014